WOODTECH

2.WOODTECH ULUSLARARASI MOBİLYA YAN SANAYİ, AKSESUAR VE AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ FUARI

CEZAYİR

21 –24 EYLÜL 2020

 

Woodtech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya Yan Sanayileri ve Teknolojileri Fuarı; Kuzey Afrika’nın en zengin ve önemli pazarı olan Cezayir’de 21 – 24 Eylül 2020 tarihinde, Merkür Fuarcılık’ın milli katılım organizasyonu ile SAFEX Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir. Maksder ve Aimsad’ın destekleri ile yapılacak olan fuar, katılımcılarına önemli iş fırsatları sunacaktır.

 

Cezayir modern limanları, yer altı zenginlikleri, son yıllarda sanayileşme alanında atılan önemli adımlar, inşaat alanındaki yatırımları ile Kuzey Afrika’nın santral ülkesi konumundadır. 11 Afrika ülkesi ile serbest ticaret anlaşması olan Cezayir, bu ülkelerin ticari merkezi konumundadır. Ayrıca, Cezayir, Arap Ülkeleri Serbest Bölgesine 2010 yılı başından itibaren katılmış bulunmaktadır.

2010 yılı mayıs ayında yürürlüğe konulan 3. Kalkınma Planı kapsamında 286 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapmayı planlayan Cezayir, bugün bunların önemli bir kısmını hayata geçirmiştir.

Cezayir’in 11 ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bu sayede Fas, Tunus, Moritanya, Mali gibi ülkelere de Cezayir üs yapılarak ticaret yapılması mümkündür.

 

Mobilya ithalatına getirilen yasak, yan sanayinin önünü açtı…

 

Geçen yıl içerisinde Cezayir Hükümeti, ülkedeki sanayiyi geliştirmek için bitmiş ürünlerin ithalatına yasak koymuştur. Bu politika ile ülkede üretimin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkede yeni fabrika açanlara yer, enerji vb. konularında ciddi destek mevcuttur. Bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda yan sanayi, makine ve ekipman üreten firmalarımızı Cezayir’de önemli bir potansiyel beklemektedir. Woodtech Alger Fuarımız da tüm bu gelişmelerle paralel olarak bu önemli pazarda firmalarımızın maksimum verim almasını sağlayacak bir organizasyon olacaktır.

 

2019 yılında fuara katılan firmalar;

 

Mesan Plastik, Starwood, Woodlent, Polchem, Boğaziçi Malzemecilik, Berfino, Çemobsan, Baytek Baylar, Kadoma Orman, Delta, Çağberk, Fine Decor, Ron Mikron, İçten Metal, Robart Makine, Bond Kimya, Patent Mühendislik, Sesamtech, Mızrak Makine, Tekart Aşındırıcı Ürünler,

 

Katılımcı Sektörler:

Mobilya Yan Sanayi, Mobilya Aksesuarları, Döşemelik Kumaş ve Deriler, Mobilya Sistemleri, Yapıştırıcı ve Tutkallar, Boya-Vernik Ürünleri, Kapı ve Kapı Yan Sanayi ürünleri, İç Dekorasyon Ürünleri, Ağaç İşleme Makineleri ve Ekipmanları…

 

 

2.WOODTECH INTERNATIONAL FURNITURE SIDE INDUSTRY, ACCESSORIES AND WOOD PROCESSING MACHINERY FAIR

ALGERIA

21–24 SEPTEMBER 2020

 

Woodtech International Woodworking Machinery, Furniture Side Industries and Technologies Fair; It will be held on September 21-24, 2020 in Algeria, the richest and most important market in North Africa, at the SAFEX Exhibition Center with the national participation organization of Merkur Fair. The fair, which will be held with the support of Maksder and Aimsad, will offer important business opportunities to its participants.

 

Algeria is the power plant of North Africa with its modern ports, underground wealth, important steps taken in the field of industrialization in recent years, and investments in construction. Algeria, which has a free trade agreement with 11 African countries, is the commercial center of these countries. Furthermore, Algeria has joined the Free Zone of the Arab Countries since the beginning of 2010.

Algeria, which plans to invest $ 286 billion in infrastructure within the scope of the 3rd Development Plan, which was put into force in May 2010, has implemented a significant portion of these today.

Algeria has free trade agreements with 11 countries. In this way, it is possible to trade in countries such as Morocco, Tunisia, Mauritania and Mali by making Algeria a base.

 

The ban on furniture imports paved the way for the supplier industry…

 

Over the past year, the Algerian Government has banned the import of finished products to improve the country's industry. This policy aims to improve production in the country. Place, energy and so on for those who opened new factories in the country. There is serious support. Considering these developments, an important potential is waiting for our sub-industry, machinery and equipment producing companies in Algeria. In parallel with all these developments, our Woodtech Alger Fair will be an organization that will ensure maximum efficiency of our companies in this important market.

 

Companies participating in the fair in 2019;

 

Mesan Plastik, Starwood, Woodlent, Polchem, Boğaziçi Malzemecilik, Berfino, Çemobsan, Baytek Baylar, Kadoma Orman, Delta, Çağberk, Fine Decor, Ron Mikron, İçten Metal, Robart Makine, Bond Kimya, Patent Mühendislik, Sesamtech, Mızrak Makine, Tekart Aşındırıcı Ürünler

 

Participating Sectors:

Furniture Side Industry, Furniture Accessories, Upholstery Fabrics and Leathers, Furniture Systems, Adhesives and Glues, Paint-Varnish Products, Door and Door Side Industry Products, Interior Decoration Products, Woodworking Machinery and Equipment…